Home

Welkom op de site! 

Wat is Sing4Africa:
Sing4Africa is een stichting die als doel heeft kinderen in Zuid-Afrika uit het criminele circuit halen, door middel van educatie en begeleiding, om ze zo een kans te geven op een betere toekomst en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Ontstaan van Sing4Africa:

Zeven  jaar geleden ben ik voor het eerst samen met een lokale huisarts op bezoek geweest in een opvangtehuis in een sloppenwijk in Zuid-Afrika. Hier worden meisjes opgevangen die op zeer jonge leeftijd zijn misbruikt, zowel seksueel, lichamelijk als geestelijk. Als gevolg hiervan leven deze meisjes met een enorme schaamte. Ze durven hier niet of nauwelijks over te praten omdat represailles door de dader heel normaal zijn. Dit maakte toen een enorme indruk op mij.

Een jaar later ben ik terug gegaan en heb ik in een bejaardenopvang gewerkt in een sloppenwijk. Hier heb ik gewerkt met een jonge vrouw. Op een gegeven moment was er een vertrouwensrelatie tussen ons ontstaan en vertelde ze mij dat ze op zeer jonge leeftijd al een kindje had gekregen! Ik hoorde haar verhaal aan. Ze was verkracht door haar eigen vader en als gevolg daarvan ongewenst zwanger geraakt. Door deze traumatisch ervaring hebben deze moeders een zeer laag zelfbeeld. Liefde is voor hen een klein beetje aandacht dat ze soms krijgen van iemand die juist de verkeerde bedoelingen heeft. Wij zouden dit naïef noemen, maar als je in een omgeving woont die liefdeloos is en waar geen respect gekend wordt, dan ben je al snel blij met een beetje aandacht. Als blijk van waardering en respect had ik een klein kadootje voor haar gekocht. Toen ze dit uitpakte begon ze onafgebroken  en vreselijk te huilen! Als je iemand zo geëmotioneerd ziet die niet meer kan stoppen met huilen dan raakt  je dat in elke vezel van je lijf. En alleen omdat ze een klein cadeautje kreeg. Ze krijgen namelijk nooit iets. Laat staan van een buitenstaander.

De vraag die bij mij opkwam is : Hoe kunnen we deze jonge moedermeisjes nu helpen?

Jong moedermeisje met haar 2 dochters

Eenmaal thuis ben ik gaan nadenken en praten met verschillende mensen om zo een plan van aanpak te maken over hoe we deze meisjes kunnen helpen.

Dat is door een plek te creëren waar ze;
Toekomstperspectief geboden wordt door iets te leren,
Voorlichting krijgen over wat wel en niet normaal is in het leven,
Een zinvolle dagbesteding geboden wordt.

Hieruit volgend hebben wij besloten om een leslokaal te laten bouwen en in te richten met computers in de township van Port Elisabeth. Dit alles met hulp van talloze donaties, gulle gevers, en alle lieve vrijwilligers ter plekke. Hier krijgen deze jonge moeders nu een gecertificeerde computeropleiding. Daarnaast krijgen ze een maaltijd omdat ze meestal met een lege maag naar de opleiding komen.

Dit leslokaal in de township van Port Elisabeth is in gebruik vanaf 2016. In de klas staan intussen meer dan tien tweedehands laptops die we gekregen hebben van bedrijven uit  Rijssen en omstreken, maar nog prima geschikt zijn om er computerles op te geven. De lessen en organisatie wordt verzorgd door Mandy. Zij is lerares, maar door de slechte economische omstandigheden in Zuid-Afrika is ze werkeloos geworden.
Inmiddels zijn er al 120 jonge moeders klaar met de studie en hebben een officieel diploma ontvangen. Een grote groep hiervan heeft met dit certificaat ook al een baan gevonden!

 

 

 

 

 

 

 

 


Sing4Africa is in korte tijd uitgegroeid tot een zeer succesvolle maar kleinschalige en transparante organisatie met een ANBI status en met behulp van vrijwilligers wordt de organisatie draaiende gehouden. Een of twee keer per jaar wordt vanuit Nederland een bezoek aan de school gebracht om de voortgang te bespreken en in overleg met Mandy besluiten te nemen.

Om deze jonge moeders te kunnen blijven helpen, is geld nodig.
Het geld wordt o.a. gebruikt voor de opleiding, de examinator, de vaste kosten van het computerlokaal, het vervoer van de meisjes van-en naar school en de kosten van de certificaten. Dat geld zamelen wij in door het vragen van donaties en door het organiseren van kleine evenementen waar we geld mee ophalen.

 

Stichting Sing4Africa in tijden van corona


Het Coronavirus heeft inmiddels ook de Townships in Zuid-Afrika in z’n greep en ook de wijk waar onze computerschool gevestigd is. Onderstaand schrijnend bericht kregen we van Mandy, onze lerares, uit Zuid Africa op zaterdag 18 april j.l:


Moeders met kinderen lopen verdwaasd buiten. Op zoek naar wat eten voor hun kinderen! 
“DE STRIJD TEGEN ARMOEDE IS door het Coronavirus vele malen verslechterd!!

“Mensen zijn wanhopig en wenden zich tot misdaad om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. De Lockdown heeft duizenden mensen zonder inkomen achtergelaten. Ze hebben geen sociale voorzieningen waarop ze kunnen terugvallen zoals Nederland die wel kent. De mensen worden armer en kunnen niet meer in hun onmiddellijke behoeften voorzien. Sommige mensen breken in bij voedselwinkels om voedsel te krijgen, en ook in de hoop contant geld te krijgen waarmee ze hun andere verplichtingen, zoals huur, kunnen nakomen. De lockdown heeft veel de economie stil gelegd. Buurtwinkels worden gesloten. Ze hebben niets meer te verkopen. Deze winkeliers waren goed voor de gemeenschap. Niemand hoefde naar een winkel te reizen, omdat deze buurtwinkels zo handig waren. Velen mochten ‘op het boek’ kopen totdat ze konden betalen. Nu zijn de prijzen bij de winkels ook enorm gestegen als gevolg van tekorten. Te midden van de wijdverspreide wanhoop over een door de regering aangekondigd tekort aan voedselpakketten, prijsstijgingen en escalerende honger, begonnen dinsdag plunderingen van winkels en scholen. We dringen er bij iedereen op aan om zoveel mogelijk elkaar te helpen. Probeer gewoon een verschil te maken waar je kunt. We weten niet wanneer deze lockdown zal eindigen. We kunnen alleen maar bidden en elkaar in nood helpen.”

Soup4Africa!

De boodschap is duidelijk: De nood is hoog en we moeten deze mensen helpen!
Dus onder het motto Soup4Africa is onze Stichting Sing4africa begonnen met het realiseren van een gaarkeuken vanuit ons computer lokaal.

Mandy en haar zussen koken met behulp van oud studenten grote pannen met soep om uit te delen aan alle mensen in de wijk. De manier van werken in deze crisis is eenvoudig:

Donaties komen binnen, de stichting maakt geld over, boodschappen worden gekocht.. en de mensen krijgen te eten. Zo snel en simpel is het!

We kunnen de verspreiding van het Coronavirus in Zuid Africa niet voorkomen, maar we kunnen wel het verschil maken door ons dit schrijnende lot aan te trekken.

Voor slechts 1 euro kan een kind al een maaltijd krijgen!

We willen dan ook graag een dringend beroep op u doen om te doneren wat u kunt aan onze stichting!

Ons bankrekeningnummer is: NL98 RABO 0314667067 t.n.v. Stichting Sing4Africa en het fiscale nummer  voor de belastingaftrek is: RSIN: 857130584

Veel dank en een warme groet,
Willemien Schapink
Sing4Africa

 


Stichting Sing4Africa, Koekoeksbloem 10, 7463 EC Rijssen; Telefoon: 06-42671807; Email: info@sing4africa.com; Website: www.sing4africa.com; Bank: NL98RABO0314667067; Nummer Kamer van Koophandel: 67687474; De stichting Sing4Africa beschikt over de fiscale ANBI-status: RSIN nummer: 8571.30.584