Home

De stichting Sing 4 Africa is opgericht op 2 januari 2017.
Eén van de bestuursleden, Willemien Schapink, kwam al in 2015, tijdens een rondreis door Zuid-Afrika, in aanraking met Nederlandse vrijwilligers die zich inzetten voor ouderen en kinderen die in erbarmelijke omstandigheden leven in de township Bethelsdorp bij Port Elisabeth in Zuid-Afrika.
Zij heeft door middel van fondsenwerving wat materialen, waar behoefte aan was, kunnen regelen en mee genomen op haar reis naar Zuid-Afrika in 2016. Op deze reis is ook Ada Sans mee geweest . Beide hebben zich met de Nederlandse vrijwilliger Nicoletta Emmens, bezig gehouden met het project om kinderen na schooltijd van de straat te houden in de hoop dat zij dan ook buiten de criminaliteit blijven. Zij werden ook geconfronteerd met lichamelijk en geestelijk misbruik van deze kinderen die leven in arme en vaak criminele omstandigheden.

Het doel van de stichting is : kinderen uit Zuid-Afrika uit het criminele circuit te halen door middel van educatie en begeleiding om ze zo een kans te geven op een betere toekomst en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Om dit doel te bereiken is geld nodig en daarvoor zijn we afhankelijk van giften en donaties; afhankelijk van u. Stichting Sing4africa krijgt geen cent subsidie! Voldoening is onze beloning, want Sing4africa heeft geen kantoor en geen betaalde krachten. Iedereen werkt vrijwillig.


Stichting Sing 4 Africa, Koekoeksbloem 10, 7463 EC Rijssen. Telefoon: 06-42671807
Email: info@sing4africa.com Website: www.sing4africa.com
Bank: NL98RABO0314667067
Nummer Kamer van Koophandel: 67687474
De stichting Sing4Africa beschikt over de fiscale ANBI-status: RSIN nummer: 857130584