Home

Wat is Sing4Africa:
Sing4Africa is een stichting die als doel heeft kinderen in Zuid-Afrika uit het criminele circuit halen, door middel vaneducatie en begeleiding, om ze zo een kans te geven op een betere toekomst en het verrichten van al wat hiermeeverband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Ontstaan van Sing4Africa:
Vijf jaar geleden ben ik samen met een lokale huisarts op bezoek geweest in een opvangtehuis in een sloppenwijk in Zuid-Afrika. Hier worden meisjes opgevangen die op zeer jonge leeftijd zijn misbruikt, zowel seksueel, lichamelijkals geestelijk. Als gevolg hiervan leven deze meisjes met een enorme schaamte. Ze durven hier niet of nauwelijks over te praten, omdat represailles door de dader heel normaal zijn.Kortom: het wordt gewoon geaccepteerd alsof het normaal is. Wij weten allemaal dat dit verre van normaal is.

Drie jaar geleden heb ik in een bejaardenopvang gewerkt in een sloppenwijk. Hier heb ik gewerkt met een jongevrouw. Op een gegeven moment was er een vertrouwensrelatie tussen ons ontstaan en vertelde ze mij dat ze opzeer jonge leeftijd al een kindje had gekregen! Ik hoorde haar verhaal aan. Ze was verkracht door haar eigen vaderen als gevolg daarvan ongewenst zwanger geraakt.Door deze traumatisch ervaring hebben deze moeders een zeer laag zelfbeel d. Ze kennen geen echte liefde zoalswij die kennen. Liefde is voor hen een klein beetje aandacht, dat ze soms krijgen van iemand die juist de verkeerdebedoeling heeft. Wij zouden di t naïef noemen, maar als je in een omgeving woont die liefdeloos is en waar geenrespect gekend wordt, dan ben je al snel blij met een beetje aandacht.Als blijk van waardering en respect had ik een klein kadootje voor haar gekocht. Toen ze dit uitpakte begon zeonafgebroken en vreselijk te huilen! Als je iemand zo geëmotioneerd ziet die niet meer kan stoppen met huilen danraakt je dat in elke vezel van je lijf. En alleen omdat ze een klein cadeautje kreeg. Ze krijgen namelijk nooit iets. Laat staan van een buitenstaander.De vraag die bij mij opkwam is : Hoe kunnen we deze jonge moedermeisjes nu helpen?Dat is door een plek te creëren waar:

  • Ze een toekomstperspectief geboden wordt door iets te leren
  • Ze voorlichting krijgen over wat wel en niet normaal is in het leven
  • Ze een zinvolle dagbesteding geboden wordt

Hieruit volgend hebben wij ervoor gekozen om een leslokaal te laten bouwen en
in te richten met computers in de township van Port Elisabeth. Hier krijgen deze jonge moeders een gecertificeerde computeropleiding. Daarnaast krijgen ze een maaltijd omdat ze meestal met een lege maag naar de opleiding komen.

Dit leslokaal in de township van Port Elisabeth is ingericht in 2016. In de klas staan intussen meer dan tien laptops die we gekregen hebben van bedrijven in Rijssen en omstreken, maar nog prima geschikt zijn om er computerles op te geven.
De lessen en organisatie worden verzorgd door Mandy. Zij is lerares, maar door de slechte economische omstandigheden in Zuid-Afrika is ze werkeloos geworden.
Inmiddels zijn er al 80 jonge moeders klaar met de studie en hebben een officieel diploma ontvangen.
Een grote groep hiervan heeft met dit certificaat ook al een baan gevonden!


Sing4Africa is in korte tijd uitgegroeid tot een zeer succesvolle maar kleinschalige en transparante organisatie met een ANBI status. Met behulp van vele vrijwilligers wordt de organisatie draaiende gehouden.
Een of twee keer per jaar wordt vanuit Nederland een bezoek gebracht om de voortgang te bespreken en in overleg met Mandy besluiten te nemen.


Om deze jonge moeders te kunnen blijven helpen, is geld nodig!
Met dit geld worden o.a. de vaste kosten van het computerlokaal, het transport van de meisjes en de kosten van de certificaten betaald.
Hiervoor hebben we uw steun nodig en doen we deze decembermaand een beroep op uw gulle gift.
Wij hopen natuurlijk dat wij uw gulle gave tegemoet kunnen zien en zijn blij met elk bedrag, zodat wij de curssusen voor deze jonge moeders kunnen blijven verzorgen.

Ons bankrekening is: NL98RABO0314667067 en het fiscale nummer voor de belastingaftrek is: RSIN: 857130584

Ook namens de jonge moeders , die na het behalen van hun dipl oma meer kans hebben op de arbeidsmarkt en daardoor een beter leven krijgen, dank ik u hartelijk voor uw bijdrage.

Jong moedermeisje met haar 2 dochters

 

 

 

 

 

 

 

 


Stichting Sing 4 Africa, Koekoeksbloem 10, 7463 EC Rijssen. Telefoon: 06-42671807 Email: info@sing4africa.com Website: www.sing4africa.com Bank: NL98RABO0314667067 Nummer Kamer van Koophandel: 67687474 De stichting Sing4Africa beschikt over de fiscale ANBI-status: RSIN nummer: 857130584