Foto’s

Afgelopen weken heb ik weer doorgebracht in Zuid-Afrika op de locatie van het project van Sing4Africa. Donny en Mandy dragen ter plekke zorg voor het project en geven computerles aan jonge (alleenstaande) moeders, ze vangen hen op, bieden een luisterend oor maar bovenal liefde.
Inmiddels hebben we de beschikking over maar liefst 10 laptops! De meisjes betalen een symbolisch bedrag voor de lessen. Dit is nodig om hun eigenwaarde te bewaren, en het stimuleert en motiveert hen om te komen.
Helaas komt het steeds vaker voor dat jonge moeders zelfs dit zeer kleine bedrag niet kunnen betalen. Hun woonomgeving is te onveilig waardoor ze met de bus moeten komen. Als er geen geld voor de bus én daarmee ook voor de les is, zijn ze gekluisterd aan huis en hebben geen hoop op een betere toekomst.

Naast het geven van computerles, willen Donny en Mandy in de middag ook graag starten met een naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Dit zal voor kinderen van grote betekenis zijn omdat in veel gevallen de thuissituatie niet veilig is. Velen hebben te maken met geweld, drugs- en drankmisbruik door (groot)ouders.
Donny en Mandy willen graag dat de jonge moeders en de kinderen van de huiswerkbegeleiding na de lessen een goede maaltijd krijgen. Zo worden ze niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk sterker. En wat nog fijner is, zo krijgen ze hoop voor de toekomst!

Om dit alles handen en voeten te geven hebben we vaste sponsors nodig. Zodat de moeders en kinderen, ook als er geen geld meer is om te komen, toch een betere kans hebben op werk, op opleiding, en om even weg te zijn uit hun troosteloze situatie.


Jan en Gea Harbers op bezoek in Bethelsdorp en bespreken met bestuursleden de aanleg van een groentetuin.
Foto 27
Willemien Schapink en Ada Sans bij de muurschildering die Ada Sans gemaakt heeft en geschonken aan buurtcentrum Bethelsdorp.