Over ons

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter: Willemien Schapink
Penningmeester: Jan Schapink
Secretaris: Nicoletta Emmens
Lid: Ada Sans

Comité van aanbeveling:

Jolande Hofman-Rensen
Ineke Rozemuller: secretaresse kring werkgevers Rijssen
Inge Wessels: stichting Reggeborgh
Klaas van Aken, tandarts

De stichting stelt zich ten doel om fondsen te werven die worden ingezet voor het buurthuis in Bethelsdorp. Vrijwilligers gaan hier kinderen opvangen die thuis geen rustige plek hebben om hun huiswerk te maken. Er zullen computerlessen gegeven worden in de hoop dat de kinderen ook werk kunnen vinden. Jonge meisjes die zwanger zijn, krijgen voorlichting en kinderen worden opgevangen, zodat ze niet op straat zwerven. De ondersteuning bestaat uit de aanschaf van middelen, zoals computers en benodigdheden om te kunnen sporten. Er moet gezorgd worden voor vervoer, omdat het te gevaarlijk is om de kinderen alleen over straat te laten gaan.
Om dit te kunnen financieren zijn wij afhankelijk van uw goedgeefsheid en mocht u willen bijdragen, uw gift is welkom op bankrekening NL 98 RABO 0314667067 t.n.v. Stichting Sing4Africa.

Het Standaardformulier publicatieplicht 2021 kan hier gedownload worden.
Hierin vind u de jaarrekening 2021 en het beleidsplan voor 2022.

Werving van donateurs

De voorzitter en penningmeester hebben voortdurend aandacht voor de werving van donateurs.

Bestuur

De stichting heeft geen winstoogmerk en de bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Het bestuur van de stichting zal minimaal 2x per jaar vergaderen om de begroting en de jaarrekening goed te keuren.


Stichting Sing4Africa, Koekoeksbloem 10, 7463 EC Rijssen; Telefoon: 06-42671807; Email: info@sing4africa.com; Website: www.sing4africa.com; Bank: NL98RABO0314667067; Nummer Kamer van Koophandel: 67687474; De stichting Sing4Africa beschikt over de fiscale ANBI-status: RSIN nummer: 8571.30.584