Projecten

  • Community center Bethelsdorp:

Het project computerlessen is reeds van start gegaan.
De volgende plannen zijn in ontwikkeling:
Opvang van kinderen die in hun examenjaar zitten om ze een rustige omgeving te geven waarin ze hun huiswerk kunnen maken en daar eventueel begeleiding bij krijgen
Er zijn momenteel 54 tiener zwangerschappen op een middelbare school in Bethelsdorp. In overleg met het hoofd van de school wordt geprobeerd deze jonge aanstaande moeders op te vangen, te begeleiden en voor te lichten.
Er is veel jeugdcriminaliteit in Bethelsdorp. Ouders hebben hun kinderen niet meer in de hand. Er is bij de politie een bep
aalde unit die zich bezig houdt met het aanpakken van jongeren met beginnende drugs- en of geweldsproblemen. Bij navraag blijkt dat veel ouders niet we
ten van de problemen van hun kinderen en het idee is nu om op zaterdagochtenden voorlichting aan groepen ouders te laten geven door mensen van die politie unit en ouders met elkaar te laten praten om ervaringen te delen.

                                         

  • Project Aitsa in Capetown (Stellenbosch)

In de township Dwarsriver Valley nabij Stellenbosch is in de wijk Kylemore een naschoolse opvang voor kinderen tussen de 5 en 18 jaar gestart. Momenteel worden daar zo’n 150 kinderen opgevangen die begeleid worden bij het maken van huiswerk, sportactiviteiten en eten en drinken krijgen. Dit project heet Aitsa. Momenteel is er contact met de initiatiefneemster aldaar en zij zal binnenkort een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.