Jaarverslagen

De stichting is opgericht op 2 januari 2017. Het beleidsplan kunt u hier downloaden. De jaarrekeningen kunt u downloaden:

Bestuursverslag Sing4Africa 2020

De stichting Sing 4 Africa is opgericht op 2 januari 2017 met als doel:  kinderen uit Zuid-Afrika uit het criminele circuit te halen door middel van educatie en begeleiding om ze zo een kans te geven op een betere toekomst en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Initiatiefneemster Willemien Schapink kwam in 2015 tijdens een werkvakantie in een opvang voor oude mensen in Zuid-Afrika in aanraking met Nederlandse vrijwilligers die zich daar inzetten om kinderen van de straat te houden in de hoop dat ze zo buiten de criminaliteit blijven. Zij werd geconfronteerd met de erbarmelijke leefomstandigheden in de townships *) nabij de steden Port Elisabeth en West-Cape Stellenbosch. Ook werd zij geconfronteerd met lichamelijk en geestelijk misbruik van deze kinderen die leven in arme en vaak criminele omstandigheden.

Met de gedachte dat elk klein beetje helpt, heeft zij de aanzet gegeven om de stichting op te richten om geld in te zamelen om deze kinderen te helpen.

Er worden 6-weekse computercurssen gegeven aan jonge meisjes uit de Township Bethelsdorp bij Port Elisabeth. Wanneer deze meisjes de cursus met goed gevolg hebben afgesloten krijgen zij een erkend diploma van Microsoft. Een groot deel van de ex-leerlingen lukt het nu om een baan te vinden in bijvoorbeeld een supermarkt. Vaak onderhouden zij met hun salaris de hele familie, omdat de werkeloosheid en armoede erg hoog is.

De COVID-19 pandemie heerst ook in Zuid-Afrika. In de totale lockdown vanaf eind maart tot eind september zijn er geen lesgroepen geweest. In september zijn we weer gestart met groepen van 5 leerlingen in plaats van 10 leerlingen per groep om de 1,5 meter afstand in acht te kunnen nemen.

Het voornemen voor 2021 is om, zolang er maatregelen zijn vanwege de Coronapandemie, toch lessen te blijven geven in kleine groepen. Sinds de Corona pandemie zijn er weinig tot geen levensmiddelen in de winkels, omdat de winkels leeggeroofd zijn. Een deel van de plunderingen wordt veroorzaakt door criminelen. De mensen worden armer en kunnen niet meer in hun onmiddellijke behoeften voorzien. Ook worden buurtwinkels gesloten, omdat ze niets meer hebben om te verkopen. Er zijn veel moeders met kinderen die daardoor hongerlijden.

Sing4Africa is in het leslokaal een “gaarkeuken”, de zogenaamde Soup Kitchen, gestart onder leiding van de docent Mandy.

Gemiddeld twee dagen per week zorgt Mandy met haar echtgenoot en zusjes voor een zeer gevulde maaltijdsoep, een stukje brood en fruit.

Ook ondersteunt Sing4Africa de naschoolse opvang: Aitsa Aftercare in de township Kylemore bij Stellenbosch. Hier worden kinderen na schooltijd opgevangen om ze uit de criminaliteit te houden. Van de ondersteuning door Sing4Africa kon een jonge vrouw in de keuken werken. Deze jonge vrouw van 20 jaar was verslaafd en is nu ruim een jaar clean. Zij werkt onder begeleiding in de keuken van Aitsa en dat gaat goed. Zij is het voorbeeld van hoe je met een doel en doorzettingsvermogen vanuit een uitzichtloze situatie toch een goed, normaal leven kunt opbouwen. Om haar hierin te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze haar dochtertje van 7 jaar kan onderhouden heeft Sing4Africa haar salaris betaald.

*) De Zuid-Afrikaanse townships zijn woongebieden aan de rand van de stad die tot de val van de apartheid voorzien werden voor “niet-blanke” inwoners, dus de zwarte bevolking, kleurlingen en Indiërs. Sinds de val van de apartheid zijn grote projecten bezig om de woonomstandigheden van de inwoners te verbeteren. Bron: Wikipedia

 

Bestuursverslag stichting Sing4Africa 2019

De stichting Sing4Africa is opgericht in 2017 met als doel:  kinderen uit Zuid-Afrika uit het criminele circuit te halen door middel van educatie en begeleiding om ze zo een kans te geven op een betere toekomst en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Het bestuur van de stichting bestond in 2019 uit de volgende personen:

Voorzitter: mevrouw W.Schapink-ten Hove
Secretaris: mevrouw N. Emmens
Penningmeester: de heer J. Schapink
Lid: mevrouw A. Sans-Kuijper

Het voornemen van het bestuur was om jongeren van de straat te houden in de hoop dat ze zo buiten de criminaliteit blijven. De bedoeling was om kinderen na school op te vangen om ze op een rustige plek hun huiswerk te laten maken en mogelijkheden tot sporten aan te bieden en ze eten geven omdat ze in armoedige omstandigheden leven. Ook computerlessen geven aan meisjes in de hoop dat zij daarmee een baan vinden.

Goede voornemens lopen vast in bureaucratie, andere cultuur waarin het wat langer duurt om een en ander te realiseren. De naschoolse opvang komt niet van de grond omdat de medewerking van de school er niet is. Het bestuur heeft besloten om zich te richten op het computeronderwijs van jonge moeders. De hoop is dat deze jonge moeders met het behaalde diploma een baan kunnen vinden.

Inmiddels zijn er meerdere Microsoft erkende computercursussen gegeven en hebben 80 meisjes deze cursus gevolgd en afgesloten met een erkend certificaat.

Een groot deel van deze meisjes met het diploma heeft inmidels een baan gevonden bijvoorbeeld in een supermarkt. Vaak onderhouden zij met hun salaris de hele familie, omdat de werkeloosheid en armoede erg hoog is.

Mandy Arends is de docente die in de township Bethelsdorp woont. Aan haar huis heeft de stichting een leslokaal gerealiseerd en gezien de criminele omstandigheden is er ook geïnvesteerd in beveiliging van het huis. De meeste meisjes worden van huis opgehaald en weer naar huis gebracht, omdat de omgeving buiten te gevaarlijk is om meisjes alleen over straat te laten gaan. Daartoe heeft de stichting een auto aangeschaft. De kosten die de cursus met zich meebrengen worden door de stichting betaald. Ook betaalt de stichting voor wat eten en drinken, omdat veel meisjes met een lege maag naar de lessen komen.

De stichting heeft als startkapitaal op 2 januari 2017: 1.367 euro.

In 2016 is geld ingezameld door het geven van een benefietconcert in een kerk in Rijssen, het meedoen aan een goede doelenmiddag en het ontvangen van particuliere giften.
De verwachting is dat met de toegezegde financiering van een particulierfonds, de stichting een aantal van de genoemde projecten kan financieren.

Willemien Schapink op Goede Doelenmiddag in Rijssen

Benefietconcert 2016 in Rijssen