Jaarverslagen

De stichting is opgericht op 2 januari 2017. Het beleidsplan kunt u hier downloaden. De jaarrekeningen kunt u downloaden:

Bestuursverslag stichting Sing4Africa 2019

De stichting Sing4Africa is opgericht in 2017 met als doel:  kinderen uit Zuid-Afrika uit het criminele circuit te halen door middel van educatie en begeleiding om ze zo een kans te geven op een betere toekomst en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Het bestuur van de stichting bestond in 2019 uit de volgende personen:

Voorzitter: mevrouw W.Schapink-ten Hove
Secretaris: mevrouw N. Emmens
Penningmeester: de heer J. Schapink
Lid: mevrouw A. Sans-Kuijper

Het voornemen van het bestuur was om jongeren van de straat te houden in de hoop dat ze zo buiten de criminaliteit blijven. De bedoeling was om kinderen na school op te vangen om ze op een rustige plek hun huiswerk te laten maken en mogelijkheden tot sporten aan te bieden en ze eten geven omdat ze in armoedige omstandigheden leven. Ook computerlessen geven aan meisjes in de hoop dat zij daarmee een baan vinden.

Goede voornemens lopen vast in bureaucratie, andere cultuur waarin het wat langer duurt om een en ander te realiseren. De naschoolse opvang komt niet van de grond omdat de medewerking van de school er niet is. Het bestuur heeft besloten om zich te richten op het computeronderwijs van jonge moeders. De hoop is dat deze jonge moeders met het behaalde diploma een baan kunnen vinden.

Inmiddels zijn er meerdere Microsoft erkende computercursussen gegeven en hebben 80 meisjes deze cursus gevolgd en afgesloten met een erkend certificaat.

Een groot deel van deze meisjes met het diploma heeft inmidels een baan gevonden bijvoorbeeld in een supermarkt. Vaak onderhouden zij met hun salaris de hele familie, omdat de werkeloosheid en armoede erg hoog is.

Mandy Arends is de docente die in de township Bethelsdorp woont. Aan haar huis heeft de stichting een leslokaal gerealiseerd en gezien de criminele omstandigheden is er ook geïnvesteerd in beveiliging van het huis. De meeste meisjes worden van huis opgehaald en weer naar huis gebracht, omdat de omgeving buiten te gevaarlijk is om meisjes alleen over straat te laten gaan. Daartoe heeft de stichting een auto aangeschaft. De kosten die de cursus met zich meebrengen worden door de stichting betaald. Ook betaalt de stichting voor wat eten en drinken, omdat veel meisjes met een lege maag naar de lessen komen.

De stichting heeft als startkapitaal op 2 januari 2017: 1.367 euro.

In 2016 is geld ingezameld door het geven van een benefietconcert in een kerk in Rijssen, het meedoen aan een goede doelenmiddag en het ontvangen van particuliere giften.
De verwachting is dat met de toegezegde financiering van een particulierfonds, de stichting een aantal van de genoemde projecten kan financieren.

Willemien Schapink op Goede Doelenmiddag in Rijssen

Benefietconcert 2016 in Rijssen